Tìm Lại Chính Mình – Thích Thánh Nghiêm

Tìm lại chính mình là một trong những tác phẩm hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại. Toàn bộ cuốn sách chia thành bốn phần lớn gồm:

 1. La bàn định hướng cuộc đời;
 2. Giải thoát cho mình;
 3. Tìm về âm thanh nội tại;
 4. Khẳng định bản than, trưởng thành và thể nhập vô ngã.

Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh của xã hội đương đại, Hòa thượng Thánh Nghiêm không giống với những tác giả bình thường chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành của mỗi cá nhân. Xuất phát từ tầm nhìn vĩ mô, ngài cho rằng khi con người xác định được phương hướng đúng đắn, hòa mình vào mục tiêu chung của nhân loại, tự nhiên sẽ định vị được bản than, không đi lệch hướng. Hơn nữa, trưởng thành của cả nhân loại, thành công của cá nhân chính là sự trưởng thành của cả nhân loại, thành công của cá nhân là thành công của toàn xã hội, cá nhân và tập thể không mâu thuẫn đối lập và tác độc qua lại, bổ trợ cho nhau. Nếu không có trí tuệ uyên thâm, hiểu biết cuộc đời thì làm sao có được tầm nhìn rộng lớn và sâu sắc như thế.

Tìm lại chính mình là kết tinh của tâm từ mẫn, trí xuất trần giúp chúng ta tìm lại về bản lai diện mục, đối diện với chính mình.

Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách Phật Pháp Ứng Dụng, gồm 9 cuốn:

 1. Tìm lại chính mình
 2. Tu trong công việc
 3. Giao tiếp bằng trái tim
 4. Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm
 5. Thành tâm để thành công
 6. Tình thế gian
 7. Bình an trong nhân gian
 8. Buông xả phiền não
 9. An lạc từ tâm

Mời các bạn đón đọc Tìm Lại Chính Mình của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm.

Tìm lại chính mình là một trong những tác phẩm hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *