Lời Tiên Tri Núi Andes – James Redfield

Đây là một câu chuyện phiêu lưu lạ lùng vào vùng đất hoang vu và linh thiêng của người Maya ở lưu vực Amazon, Nam Mỹ, và là một ẩn dụ về đời sống tâm linh của con người.

Đọc bộ sách này, bạn có thể cảm nhận điều đang xảy ra trên thế giới và trong chính bạn, rằng những trực giác của bạn ẩn chứa một thông điệp sâu xa về tiến trình tâm linh của toàn nhân loại, rằng các trùng hợp ngẫu nhiên là dấu chỉ cho con đường tương lai của những người biết đọc thông điệp đó…

Đây là một câu chuyện phiêu lưu lạ lùng vào vùng đất hoang vu và linh thiêng của người Maya…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *