Kẻ Phản Ki Tô – Friedrich Nietzsche

Giới thiệu:

Kẻ phản Ki-tô: Thử đưa ra một phê bình Ki-tô giáo được công bố năm 1895, ban đầu được Nietzsche manh nha như là phần đầu cho dự án của bộ sách có nhan đề là Ý chí quyền lực – Đánh giá lại mọi giá trị. Cuốn sách mỏng, với gần 200 trang sách, thể hiện sự phê phán Ki-tô giáo “với những di sản nặng nề về mạc khải và loại biệt của nó khiến chúng ta khó có thể hòa đồng và chung sống”, tạo ra những “mâu thuẫn sâu sắc không thể hàn gắn giữa các tập thể người và hiện đang đe dọa sự sống còn của loài người và đời sống trên trái đất”.

Giới thiệu: Kẻ phản Ki-tô: Thử đưa ra một phê bình Ki-tô giáo được công bố năm 1895, ban đầu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *