VOUCHER SHOPEE TỪ NGÀY 21/10 – 24/10

– Voucher 21/10 – 22/10 (Mọi ngành hàng)
  •  Mã AFFQY4– Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 68K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY


 
– Voucher 0H – 23H59 23/10 (Mọi ngành hàng)
  •  Mã AFFYC42 – Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 68K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 

 
– Voucher 0H – 23H59 24/10 (Ngành hàng sắc đẹp)
  •  Mã AFFGB93– Giảm 20% tối đa 50K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 

– Voucher 21/10 – 22/10(Dành cho shop xu hướng)
  •  Mã AFFSW14– Giảm 20% tối đa 50K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 

 
– Voucher 0H – 23H59 23/10 (Dành cho shop xu hướng)
  •  Mã AFFUT42– Giảm 20% tối đa 50K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 

– Voucher 21/10 – 22/10 (Mọi ngành hàng)  Mã AFFQY4– Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 68K. >> Bạn có thể sử…