VOUCHER Shopee TỪ NGÀY 17/10 – 20/10

 VOUCHER Shopee TỪ NGÀY 17/10 – 20/10:

 
– Voucher 0H – 23H59 17/10 (Ngành hàng sắc đẹp)
  •  Mã AFFOG87– Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 
– Voucher 0H – 23H59 18/10 (Freeship Day)
  •  Mã AFFXD89– Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

– Voucher 19/10 – 20/10 (Ngành hàng thời trang)
  •  Mã AFFVL23– Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

– Voucher dành cho shop xu hướng
  •  0H – 23H59 17/10 Mã AFFKG92– Giảm 30K đơn từ 99K.
  •  0H – 23H59 18/10 Mã AFFLU18– Giảm 30K đơn từ 99K.
  •  19/10 – 20/10 Mã AFFNM60– Giảm 30K đơn từ 99K.

>> Bạn có thể sử dụng mã trên tại đâyt TẠI ĐÂY

 VOUCHER Shopee TỪ NGÀY 17/10 – 20/10:   – Voucher 0H – 23H59 17/10 (Ngành hàng sắc đẹp)  Mã AFFOG87– Giảm 20% tối…