VOUCHER SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CUỐI NĂM

Mã Giảm Giá Cập Nhật Hàng Ngày

Voucher mở từ 27 – 29/12:
Mã AFFSS11 giảm 11% tối đa 111K đơn từ 499K. HSD: 27/12 – 23H59 29/12
Mã AFFSAM11 giảm 15% tối đa 28K cho đơn từ 99K. HSD: 27/12 – 23H59 29/12

– Voucher mở từ 29 – 31/12:
Mã AFFNAM giảm 18K cho đơn từ 99K. HSD: 0H 29/12 – 23H59 31/12
Mã AFFMOI giảm 15% tối đa 28K cho đơn từ 99K. HSD: 0H 29/12 – 23H59 31/12
Mã AFFPATAI giảm 8% tối đa 88K cho đơn từ 188K. HSD: 0H 29/12 – 23H59 31/12

Mã Giảm Giá Cập Nhật Hàng Ngày Voucher mở từ 27 – 29/12: Mã AFFSS11 giảm 11% tối đa 111K…