Voucher độc quyền Tbooks Shopee ngày 24-25/3

Voucher độc quyền Tbooks Shopee ngày 24-25/3

HSD: 0H 23.3 – 23H59 24.3

Nhập mã AFFUTR23 để được giảm 18% tối đa 25K cho đơn từ 99K (W)
Nhập mã AFFURT23 để được giảm 18% tối đa 25K cho đơn từ 99K.

thêm lượt sử dụng vào 9H 24.3.

HSD: 0H 23.3 – 23H59 24.3
Nhập mã AFFUDUNG để giảm 15% tối đa 59K cho đơn từ 250K. (*)
Nhập mã AFFUTHA để giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K. (*)
Nhập mã AFFUTHINH để giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K.
(Số lượt sử dụng Voucher có giới hạn)
Riêng 2 mã (*) chỉ áp dụng cho một số người mua nhất định.

Xem thêm mã khác: https://shope.ee/89zJQRYjdz

 

Voucher độc quyền Tbooks Shopee ngày 24-25/3 HSD: 0H 23.3 – 23H59 24.3 Nhập mã AFFUTR23 để được giảm 18%…