“Chỉ với một bước nhảy, Gabriel García Márquez đã vụt lên ngang hàng với Günter Grass và Vladimir Nabokov.”

  • The New York Times

“Xuất sắc, hỗn độn, với tầm ảnh hưởng lớn ảnh… Một thiên tiểu thuyết vĩ đại và đầy tính nhạc.”

  • The Times

Ở Mỹ Latin, ai ai cũng đọc tác phẩm này, từ các giáo sư cho đến dân lao động và cả gái điếm.”

  • The Sydney Morning Herald

LINK DOWNLOAD: AZW3 l EPUB

Leave a Reply

Your email address will not be published