Chia sẽ Thông tin Khoá Học ChatGPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất review download

top 10 câu lệnh ChatGPT hữu ích cho công việc và kinh doanh

 1. Chia sẽ Thông tin Khoá Học ChatGPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất review download
  Chia sẽ Thông tin Khoá Học ChatGPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất review download

  “Hãy mô tả một kế hoạch kinh doanh chi tiết cho sản phẩm/sản phẩm của bạn.”

 2. “Hãy đưa ra một báo cáo SWOT để đánh giá tình hình hiện tại của công ty.”
 3. “Hãy cho tôi biết cách tốt nhất để giảm chi phí vận hành của công ty.”
 4. “Hãy tư vấn cho tôi cách tìm kiếm những đối tác mới và tiềm năng cho công ty.”
 5. “Hãy đề xuất một chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm/sản phẩm của công ty.”
 6. “Hãy đưa ra các ý tưởng để cải thiện chất lượng sản phẩm/sản phẩm và dịch vụ của công ty.”
 7. “Hãy tư vấn cho tôi cách để xây dựng một đội ngũ nhân viên có hiệu quả cao.”
 8. “Hãy giúp tôi đề xuất một chiến lược phát triển sản phẩm/sản phẩm trong tương lai.”
 9. “Hãy cho tôi biết cách tốt nhất để quản lý danh sách khách hàng và tiếp cận với họ.”
 10. “Hãy đề xuất một kế hoạch hành động để đối phó với các rủi ro tiềm ẩn đối với công ty.”

Xem thêm khoá học ChatGPT khám phá thêm sức mạnh: https://nhuttruong.com/danh-muc-san-pham/khoa-hoc/chat-gpt/?aff=1

“Hãy mô tả một kế hoạch kinh doanh chi tiết cho sản phẩm/sản phẩm của bạn.” “Hãy đưa ra một…