Tổng hợp Giảm Giá 3.3

Voucher 3/3:

  • Mã AFFBO – Giảm 20K cho đơn từ 99K. HSD: 0H – 23H59 3/3
  • Mã AFFQUA – Giảm 10% tối đa 68K cho đơn từ 399K. HSD: 0H – 23H59 3/3
  • Mã AFFCAU – Giảm 10% tối đa 88K cho đơn từ 499K. HSD: 0H – 23H59 3/3
  • Mã AFFLAM – Giảm 23K cho đơn từ 99K. HSD: 0H – 23H59 3/3
  • Mã AFFDOI – Giảm 11% tối đa 68K cho đơn từ 499K. HSD: 0H – 23H59 3/3

TSale – Công Cụ Hỗ Trợ Săn Sale Tiki, Shopee, Lazada

[CHÚ Ý] Hướng dẫn cách mua hàng giảm giá 80%.
TSale – Trải nghiệm cảm xúc mua hàng giá hời
Tsale ứng dụng tìm kiếm và phân tích dữ liệu bằng máy học giúp Anh, Chị tìm những sản phẩm giảm giá nhiều nhất theo ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra Tsale còn cung cấp các mã giãm giá, review sản phẩm, mua điện thoại không cần trả trước.
Link Ứng Dụng: https://nhuttruong.com/

Shopee:

GMV X-cate 33GIAM50K0H0 5% 50,000 350,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K9H0 5% 50,000 350,000 Direct 9:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K12H0 5% 50,000 350,000 Direct 12:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K18H0 5% 50,000 350,000 Direct 18:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K0H1 5% 50,000 350,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K9H1 5% 50,000 350,000 Direct 9:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K12H1 5% 50,000 350,000 Direct 12:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
GMV X-cate 33GIAM50K18H1 5% 50,000 350,000 Direct 18:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K0H0 100% 8,000 99,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K9H0 100% 8,000 99,000 Direct 9:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K12H0 100% 8,000 99,000 Direct 12:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K18H0 100% 8,000 99,000 Direct 18:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K0H1 100% 8,000 99,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K9H1 100% 8,000 99,000 Direct 9:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K12H1 100% 8,000 99,000 Direct 12:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
ADO X-cate 33GIAM8K18H1 100% 8,000 99,000 Direct 18:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster FMCG 2 33FMCG10 5% 40,000 250,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster FMCG 2 33FMCG11 5% 40,000 250,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster ELHA 33ELSALE0 5% 80,000 400,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster ELHA 33ELSALE1 5% 80,000 400,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster CB 33CBSALE0 5% 50,000 150,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster CB 33CBSALE1 5% 50,000 150,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster LIFESTYLE 33LIFESALE0 100% 10,000 120,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster LIFESTYLE 33LIFESALE1 100% 10,000 120,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster FASHION 33FASALE0 100% 12,000 150,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Cluster FASHION 33FASALE1 100% 12,000 150,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN50KA 4% 50,000 70,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN50KB 4% 50,000 70,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN50KC 4% 50,000 70,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN99KA 5% 99,000 250,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN99KB 5% 99,000 250,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN99KC 5% 99,000 250,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANGBAN99K3 4% 99,000 500,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
X-cate 33TANG150K 5% 150,000 750,000 Direct 0:00 3.3 Voucher được add thẳng vào ví user https://shopee.vn/m/3-3
Sitewide hunting SKP X-cate 33SKP1M 100% 1,000,000 4,000,000 Direct 0:00 3.3 Lưu voucher tại LP https://shopee.vn/m/3-3

Tiki:

HBT12F 12% tối đa 35k đơn 289k 35,000 289,000 12/25/2022 01/05/2022 500 https://tiki.vn/cua-hang/the-power?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BGT12261 15% MAX 60K 60,000 0 12/26/2022 1/5/2022 999 https://tiki.vn/cua-hang/bg-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BGT12263 12% 10K CHO ĐƠN 79K 10,000 79,000 12/26/2022 1/5/2022 999 https://tiki.vn/cua-hang/bg-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BGT12265 12% 20K CHO ĐƠN 150K 20,000 150,000 12/26/2022 01/05/2022 999 https://tiki.vn/cua-hang/bg-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BGT12264 12% 200K CHO ĐƠN1650K 200,000 1,650,000 12/26/2022 1/5/2022 999 https://tiki.vn/cua-hang/bg-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
TNS20k Giảm 20k cho đơn từ 150k 20,000 150,000 12/26/2022 1/5/2022 200 https://tiki.vn/cua-hang/dai-nam-sport?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
TNS40K Giảm 40k cho đơn từ 350k 40,000 350,000 12/26/2022 01/05/2022 200 https://tiki.vn/cua-hang/dai-nam-sport?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
TNS60K Giảm 60k cho đơn từ 700k 60,000 700,000 12/26/2022 01/05/2022 200 https://tiki.vn/cua-hang/dai-nam-sport?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MISHIO0 Giảm 240k cho đơn 1999k 240,000 1,999,000 12/26/2022 01/05/2022 500 https://tiki.vn/cua-hang/mishio-mall?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MISHIO11 Giảm 480k cho đơn 3999k 480,000 3,999,000 12/26/2022 1/5/2022 500 https://tiki.vn/cua-hang/mishio-mall?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MISHIO12 Giảm 2400k cho đơn 19999k 2,400,000 19,999,000 12/26/2022 01/05/2022 500 https://tiki.vn/cua-hang/mishio-mall?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MISHIO9 Giảm 95k cho đơn 799k 95,000 799,000 12/26/2022 01/05/2022 500 https://tiki.vn/cua-hang/mishio-mall?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
HD0811 Giảm 10k cho đơn hàng từ 150k 10,000 150,000 12/01/2022 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/trituepk?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
JPAN02 Giảm 30K cho đơn hàng từ 450K. 12/01/2022 1/5/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/tomoyo
MDSG10K Giảm 10k cho đơn hàng từ 149k 10,000 149,000 12/02/2022 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/bachvietbooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
KINHTE2022 Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K 15,000 149,000 12/06/2022 1/5/2023 600 https://tiki.vn/cua-hang/cong-ty-tnhh-tm-dv-quang-cao-huong-huy-nha-sach-kinh-te?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
NAMMOI23 Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K 20,000 199,000 12/06/2022 1/5/2023 600 https://tiki.vn/cua-hang/cong-ty-tnhh-tm-dv-quang-cao-huong-huy-nha-sach-kinh-te?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
THBT12 Giảm 20k cho đơn hàng từ 199k 20,000 199,000 12/06/2022 1/5/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/tinhhoa?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BVT15K Giảm 15K cho đơn hàng từ 109K 15,000 109,000 01/01/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BVT30K Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K 30,000 299,000 01/01/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
LUCKYTH1 Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K 15,000 149,000 01/01/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/fususu?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
SOLUCKYTH1 Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K 20,000 199,000 01/01/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/fususu?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
3MMEGATET Giảm 12% tối đa 36k cho đơn hàng từ 299k 36,000 299,000 01/01/2023 1/5/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/3m-automotive-official?t=store
35KHUGGIESJAN Voucher 5% max 35K đơn 499k – Normal day 35,000 499,000 01/03/2023 1/5/2023 1000
ENFA50K41 Voucher 8% cho order 599K, max 50K 50,000 599,000 01/03/2023 1/5/2023 50
ENFA100K51 Voucher 10% cho order 799k, max 100k 100,000 799,000 01/03/2023 1/5/2023 126
ENFA50K61 Voucher 8% cho order 599K, max 50K 50,000 599,000 01/03/2023 1/5/2023 50
LA10SS123 Giảm 10% tối đa 80k 80,000 100 01/04/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/lanaform-viet-nam?t=store
BOBBY50K0401 Mã 5% Max 50k – ĐH 599k 50,000 599,000 01/04/2023 1/5/2023 100
BOBBY60K0401 Mã 6% Max 60K – ĐH 899k 60,000 899,000 01/04/2023 1/5/2023 100
BOBBY60K0501 Mã 6% Max 60K – ĐH 899k 60,000 899,000 01/04/2023 1/5/2023 250
BOBBY50K0501 Mã 5% Max 50k – ĐH 599k 50,000 599,000 01/04/2023 1/5/2023 500
FTR80KT1 Giảm 6% tối đa 80K cho đơn từ 499K 80,000 499,000 01/04/2023 1/5/2023 93
FTR60KT1 Giảm 5% tối đa 60K cho đơn từ 299K 60,000 299,000 01/04/2023 1/5/2023 109
EXPJAN Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K 100,000 999,000 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/experal?t=store
MOHOLOVE Giảm 100k cho đơn hàng từ 1tr 100,000 1,000,000 01/05/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/noi-that-moho?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
OFF12023 Giảm 10% tối đa 30k cho đơn từ 299k 30,000 299,000 01/05/2023 1/5/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/bg-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
FHS05JAN23 Giảm 10k cho đơn 100k 10,000 100,000 01/05/2023 1/5/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-fahasa?source_screen=search_listing&source_engine=sponsored
5T1ELIP100 Giảm 100K đơn từ 0đ 100,000 0 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/elipsport
5T1ELIP150 Giảm 150K đơn từ 5Tr 150,000 5,000,000 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/elipsport
BIOD50KT1 Discount 50k for bill 650k 50,000 650,000 01/05/2023 1/5/2023 5000 https://tiki.vn/cua-hang/bioderma-official-store
NUXE50K Discount 50k for bill 800k 50,000 800,000 01/05/2023 1/5/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/bioderma-official-store
VISPOT0323 giảm 30k cho đơn hàng 999k 30,000 999,000 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/vispo-viet-nam?t=store
VISPOT0423 giảm 50k cho đơn 1tr2 50,000 1,200,000 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/vispo-viet-nam?t=store
VISPOTET giảm 50k cho đơn 500k 50,000 500,000 01/05/2023 1/5/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/vispo-viet-nam?t=store
ADV50KA Giảm 50k cho đơn 450k 50,000 450,000 01/05/2023 1/5/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/adiva-official-store?t=store
ADV40KA Giảm 40k cho đơn 400k 40,000 400,000 01/05/2023 1/5/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/adiva-official-store?t=store
ADV30KA Giảm 30k cho đơn 200k 30,000 200,000 01/05/2023 1/5/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/adiva-official-store?t=store
NERM50199 Giảm 8% tối đa 50k cho đơn từ 199k 50,000 199,000 01/05/2023 1/5/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
MK5112 12% đơn từ 349k 50,000 349,000 01/05/2023 1/5/2023 500
CJ518 8% cho đơn 259k 50,000 259,000 01/05/2023 1/5/2023 500
30K51 Giảm 8% Tối đa 30K cho đơn từ 350K 30,000 350,000 01/05/2023 1/5/2023 50
FRUBDT51 Giảm 8% Tối đa 40K cho đơn từ 450K 40,000 450,000 01/05/2023 1/5/2023 50
BABYHOPS22 Giảm 8% Tối đa 65K cho đơn từ 750K 65,000 750,000 01/05/2023 1/5/2023 50
8PTDT250 Giảm 8% Tối đa 25K cho đơn từ 299K 25,000 299,000 01/05/2023 1/5/2023 50
VD4FWJUNDI Giảm 8% tối 20K đơn từ 99K 20,000 99,000 01/05/2023 1/5/2023 20 https://tiki.vn/cua-hang/memon
STT0501 Giảm 8% tối 20K đơn từ 99K 20,000 99,000 01/05/2023 1/5/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/shop-tre-tho-he-thong-cua-hang-me-va-be
GD666 Giảm 20K đơn 249K 20,000 249,000 01/05/2023 1/5/2023 20 https://tiki.vn/cua-hang/dochoigiaoducsom
GDS05 Giảm 10% tối đa 20K đơn 99K 20,000 99,000 01/05/2023 1/5/2023 20 https://tiki.vn/cua-hang/dochoigiaoducsom
80KHUGGIESJAN0501 Voucher 10%, max 80K for order 599K 80,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 1000
100KNESJANUM Off 8%, max 100k cho đơn hàng từ 599k 100,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 400
05010H Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 599K 100,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 10
050112H Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 599K 100,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 10
050116H Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 599K 100,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 10
050120H Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 599K 100,000 599,000 01/05/2023 1/5/2023 10
KAPODTET Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 250K 25,000 250,000 01/05/2023 1/5/2023 500
FWCC4DFMR6 Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 99K 10,000 99,000 01/05/2023 1/5/2023 100000
DCGCC10 Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 150K 15,000 150,000 01/05/2023 1/5/2023 300
WM50K Giảm 50K cho đơn hàng từ 479K. 50,000 479,000 01/05/2023 1/5/2023 1000
ARFUMTET Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 250K 25,000 250,000 01/05/2023 1/5/2023 500
BUITET2023 Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 99k 10,000 99,000 01/05/2023 1/5/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/bui-leather-official
PT020501 Giảm 200k/ ĐH từ 10tr 200,000 10,000,000 01/05/2023 1/5/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT040501 Giảm 400k/ ĐH từ 30tr 400,000 30,000,000 01/05/2023 1/5/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT050501 Giảm 500k/ ĐH từ 40tr 500,000 40,000,000 01/05/2023 1/5/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT060501 Giảm 600k/ ĐH từ 50tr 600,000 50,000,000 01/05/2023 1/5/2023 30 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT080501 Giảm 800k/ ĐH từ 70tr 800,000 70,000,000 01/05/2023 1/5/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT100501 Giảm 1000k/ ĐH từ 100tr 1,000,000 100,000,000 01/05/2023 1/5/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT200501 Giảm 2000k/ ĐH từ 140tr 2,000,000 140,000,000 01/05/2023 01/05/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
LUMI50123 Giảm 10% cho đơn từ 99K tôi đa 30K 30,000 99,000 01/05/2023 01/05/2023 1000
VIETHOME Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu. 100,000 1,000,000 01/05/2023 01/05/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/viet-home-decor?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
NACHUHOME1 Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. 10,000 200,000 01/05/2023 01/05/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/tong-kho-noi-that-nachu?source_screen=product_detail&source_engine=organic
NACHUHOME3 Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K. 30,000 500,000 01/05/2023 01/05/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/tong-kho-noi-that-nachu?source_screen=product_detail&source_engine=organic
NACHUHOME5 Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu. 50,000 1,000,000 01/05/2023 01/05/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/tong-kho-noi-that-nachu?source_screen=product_detail&source_engine=organic
ELM8T123 Giảm 8% tối đa 100k cho đơn từ 500k 100,000 500,000 01/05/2023 01/05/2023 100 https://tiki.vn/khuyen-mai/elmich-gia-dung-cao-cap-chau-au
ELM15T123 Giảm 150k cho đơn 1tr5 150,000 1,500,000 01/05/2023 01/05/2023 80 https://tiki.vn/khuyen-mai/elmich-gia-dung-cao-cap-chau-au
ELM30T123 Giảm 300k cho đơn 3tr 300,000 3,000,000 01/05/2023 01/05/2023 20 https://tiki.vn/khuyen-mai/elmich-gia-dung-cao-cap-chau-au
ELM10T123 Giảm 10% tối đa 100k cho đơn từ 399k 100,000 399,000 01/05/2023 01/05/2023 200 https://tiki.vn/khuyen-mai/elmich-gia-dung-cao-cap-chau-au
2000KT1 Giảm 2tr cho model 50C635 55C635 55C735 2,000,000 0 01/05/2023 01/05/2023 3
WMCP0109 Giảm 2,000,000 cho model NA-V10FX1LVT, NA-V90FX1LVT, NR-CW530HVK9 2,000,000 0 01/05/2023 01/05/2023 75
WMCP0108 Giảm 1,000,000 cho model
NA-FD10AR1GV
NA-FD11AR1GV
NR-BX421GUS9
NR-BX471WGM9
NR-TL381BPS9
NR-TV261BPS9
NR-TV341BPS9
1,000,000 0 01/05/2023 1/5/2023 170
HELLO2023 Coupon 500K cho đơn hàng từ 10tr áp dụng cho Tivi samsung của Nhà bán Tiki Trading 500,000 10,000,000 1/5/2023 1/5/2023 100
YEKNFQBI48 Giảm 5K cho đơn hàng từ 250K. 5,000 250,000 1/5/2023 1/5/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/shoes-bigben?t=store
LACEVA06 Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. 10,000 200,000 1/5/2023 1/5/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/laceva-official-store?t=store
COCA5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K. 5,000 199,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/coca-shop?t=store
COCA20KA Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K. 20,000 499,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/coca-shop?t=store
BUYNOW Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K. 10,000 100,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/aucosta?t=store
T122210K Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K. 10,000 300,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/ngoc-quy-gemstones?t=store
T122230K Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K. 30,000 600,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/ngoc-quy-gemstones?t=store
TETMJ100K Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. 100,000 1,500,000 1/5/2023 1/5/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/moon-jewelry?t=store
G10KTH12 Giảm 10k cho đơn hàng từ 165k 10,000 165,000 12/02/2022 1/6/2023 5000 https://tiki.vn/cua-hang/mcbooks-sai-gon?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
112HOL 122k đơn từ 5triu122 12/05/2022 1/6/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/house-of-luggage?t=store
5KTH12 Giảm 5k cho đơn hàng 0đ 5,000 0 12/06/2022 1/6/2023 3000 https://tiki.vn/cua-hang/mcbooks-sai-gon?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
G15KTH12 Giảm 15k cho đơn hàng từ 198k 15,000 198,000 12/06/2022 1/6/2023 3,000 https://tiki.vn/cua-hang/mcbooks-sai-gon?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
G20KTH12 Giảm 20k cho đơn hàng từ 249k 20,000 249,000 12/06/2022 1/6/2023 5000 https://tiki.vn/cua-hang/mcbooks-sai-gon?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
1077KTCL Giảm 1077K cho 55T66 1,077,000 0 01/03/2023 1/6/2023 20
BORO2023L1 giảm 10% tối đa 30k đơn 300k 30,000 300,000 01/01/2023 1/7/2023 1000 https://tiki.vn/cua-hang/boro-sport
BORO2023L2 giảm 12% tối đa 50k đơn 150k 18,000 150,000 01/01/2023 1/7/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/boro-sport
12HOL 12k cho đơn từ 122k 12/05/2022 1/8/2023 5,000 https://tiki.vn/cua-hang/house-of-luggage?t=store
HESLOHESLY Giảm 15K cho đơn từ 149K 10,000 99,000 01/01/2023 1/8/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/1980-books-hcm?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
1980HELLO Giảm 20K cho đơn từ 199K 20,000 199,000 01/01/2023 1/8/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/1980-books-hcm?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
1980ALLIN Giảm 30K cho đơn từ 299K 30,000 299,000 01/01/2023 1/8/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/1980-books-hcm?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
TLV0508 Giảm 200k/ ĐH từ 18tr 200,000 18,000,000 01/05/2023 1/8/2023 20 https://tiki.vn/cua-hang/honda-tan-long-van
PT020608 Giảm 200k/ ĐH từ 10tr 200,000 10,000,000 01/06/2023 1/8/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT030608 Giảm 300k/ ĐH từ 30tr 300,000 30,000,000 01/06/2023 1/8/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT040608 Giảm 400k/ ĐH từ 40tr 400,000 40,000,000 01/06/2023 1/8/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT050608 Giảm 500k/ ĐH từ 50tr 500,000 50,000,000 01/06/2023 1/8/2023 30 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT070608 Giảm 700k/ ĐH từ 70tr 700,000 70,000,000 01/06/2023 1/8/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT100608 Giảm 1000k/ ĐH từ 100tr 1,000,000 100,000,000 01/06/2023 1/8/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
PT200608 Giảm 2000k/ ĐH từ 140tr 2,000,000 140,000,000 01/06/2023 1/8/2023 10 https://tiki.vn/cua-hang/head-phat-tien?source_screen=product_detail&source_engine=organic
3UGA5N1T8E Giảm 10k cho đơn hàng từ 200k 10,000 200,000 12/06/2022 1/9/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/balanced-scorecard-vietnam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
OV5VXDZD1N Giảm 5k cho đơn hàng từ 149k 5,000 149,000 12/06/2022 1/10/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/huy-hoang-bookstore?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
FMW4WB2LVC Giảm 10k cho đơn hàng từ 249k 10,000 249,000 12/06/2022 1/10/2023 30 https://tiki.vn/cua-hang/huy-hoang-bookstore?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BACHVIET20K giảm 10% cho đơn hàng từ 149.000, tối đa 20.000 cho đơn hàng sách Bách Việt từ Tiki Trading 20,000 149,000 12/10/2022 1/10/2023 300 https://tiki.vn/khuyen-mai/sach-bach-viet/
400KTCL1 Giảm 400K cho dòng L61 400,000 0 01/03/2023 1/13/2023 80
300KT1 GIảm 300K cho tất cả sản phẩm 300,000 0 01/01/2023 1/15/2023 200
777KT1 Giảm 777K cho dòng T66 777,000 0 01/01/2023 1/15/2023 100
T11GIAM5 Giảm 5k cho đơn hàng từ 750k 5,000 750,000 11/04/2022 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-tu-anh?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
LK5T11 Giảm 5% tối đa 14k cho đơn hàng từ 279k 14,000 279,000 11/04/2022 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/linhkha?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
SGB15KKKK Giảm 15k cho đơn hàng từ 150k 15,000 150,000 11/08/2022 1/31/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/books-city?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
SGB30KKKK Giảm 30k cho đơn hàng từ 300k 30,000 350,000 11/08/2022 1/31/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/books-city?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
MOTUL11 giảm 2% 12/01/2022 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/motul-official-store?
CTKM1214 Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K 10,000 100,000 12/02/2022 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/phuong-nam-book?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
CTKM1216 Giảm 29K cho đơn hàng từ 299K 29,000 299,000 12/02/2022 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/phuong-nam-book?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
THB0235 Giảm 10k cho đơn hàng từ 149k 10,000 149,000 12/06/2022 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/thaihabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
THB0625 Giảm 20k cho đh từ 199k 20,000 199,000 12/06/2022 1/31/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/thaihabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
MI30T1 Giảm 30K cho đơn từ 300K 30,000 300,000 12/20/2022 1/31/2023 3,000
MAILEETIKI Giảm 5K cho đơn hàng từ 89K. 5,000 89,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/mai-lee-house?t=store
MLSA9K Giảm 9K cho đơn hàng từ 299K. 9,000 299,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/mai-lee-house?t=store
PVNNNN15 Giảm 15K cho đơn hàng từ 2 triệu. 15,000 2,000,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/edistributor?t=store
PPP5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 300k 5,000 300,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/edistributor?t=store
5KAWUGRA Giảm 5K cho đơn hàng từ 169K. 5,000 169,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/hai-dang-sport?t=store
CHITA68 Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. 10,000 200,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/mu-bao-hiem-chita?t=store
GIAM3PHA Giảm 3% không giới hạn số tiền tối đa cho đơn hàng từ 50k trở lên không giới hạn 50,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/bao-ho-xe-may-tai-dat?t=store
RONA300 Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K. 30,000 300,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/rona-helmet-official?t=store
NONTRUMT72 Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 400K. 20,000 400,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/non-trum?t=store
NONTRUMT75 Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 1 triệu. 50,000 1,000,000 12/25/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/non-trum?t=store
MSD0123 Giảm 10% tối đa 20k cho đơn từ 199k 20,000 199,000 12/28/2022 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/money-studio?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MSD0120 Giảm 25k cho đơn từ 399k 25,000 399,000 12/28/2022 1/31/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/money-studio?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
NETAJAN20K Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K 20,000 399,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-netabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
NETAJAN30K Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K 30,000 599,000 01/01/2023 1/31/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-netabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
NETAJAN50K Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K 50,000 999,000 01/01/2023 1/31/2023 50 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-netabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
NETAJAN100 Giảm 100K cho đơn hàng từ 1999K 100,000 1,999,999 01/01/2023 1/31/2023 20 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-netabooks?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
PBT110K Giảm 10K cho đơn hàng từ 250k 10,000 250,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/phan-le-friends?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
PBT115K Giảm 15K cho đơn hàng từ 350k 15,000 350,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/phan-le-friends?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
PBT120K Giảm 20k cho đơn hàng từ 400k 20,000 400,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/phan-le-friends?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MI30T1 Giảm 8% – Tối đa30.000 ₫ đơn từ 300k 24,000 300,000 01/01/2023 1/31/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/midoctor?t=store
NERMAN55 Giảm 5k cho đơn từ 99k 5,000 99,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
NERM13259 Giảm 13k cho đơn từ 259k 13,000 259,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
NERMAN20K Giảm 20k cho đơn từ 399k 20,000 399,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
NERMAN449 Giảm 22k cho đơn từ 449k 22,000 449,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
NERM32599 Giảm 32k cho đơn từ 599k 32,000 599,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/nerman-my-pham-nam-gioi?t=store
LOCK10T0123 Discount 10k for order from 250k 10,000 249,000 01/01/2023 1/31/2023 1,500 https://tiki.vn/khuyen-mai/locknlock-official-store
LOCK20T0123 Discount 20k for order from 400k 20,000 400,000 01/01/2023 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/khuyen-mai/locknlock-official-store
LOCK50T0123 Discount 50k for order from 800k 50,000 800,000 01/01/2023 1/31/2023 400 https://tiki.vn/khuyen-mai/locknlock-official-store
LOCK70T0123 Discount 70k for order from 1500k 70,000 1,500,000 01/01/2023 1/31/2023 300 https://tiki.vn/khuyen-mai/locknlock-official-store
LOCK100T0123 Discount 100k for order from 2000k 100,000 2,000,000 01/01/2023 1/31/2023 150 https://tiki.vn/khuyen-mai/locknlock-official-store
VIPT12AMA Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K. 30,000 300,000 01/01/2023 1/31/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/amalife
GHIEN10 Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K. 10,000 100,000 01/01/2023 1/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/ghien-mystery
MOMO15 Giảm 15K cho đơn hàng từ 100K. 15,000 100,000 01/01/2023 1/31/2023 11,111 https://tiki.vn/cua-hang/momoji
MAGIC9 Giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K. 50,000 99,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/magichousevn
ML25KT11 Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K. 25,000 299,000 01/01/2023 1/31/2023 5,000 https://tiki.vn/cua-hang/minh-long-book
T20102022 Giảm 30K cho đơn hàng từ 380K. 30,000 380,000 01/01/2023 1/31/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/xuong-gau-bong-bibi
TVS823 Giảm 8% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K. 20,000 99,000 01/01/2023 1/31/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/chat-tay-rua-ht
DEC15P Giảm 8% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K. 15,000 99,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/toys-hn
STT0123 Giảm 5K đơn 99K 5,000 99,000 01/01/2023 1/31/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/shop-tre-tho-he-thong-cua-hang-me-va-be
FRESH0123 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
T1N23GIAM7 Giảm7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
INOCHIJ7 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
HNT12023 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 20k 20,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
KANGFR0123 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
TRF7T1 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
SILKWELL7 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
FM7T1 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 50,000 199,000 01/01/2023 1/31/2023 100
CM012023 Giảm 7% cho đơn hàng từ 199k, đối đa 50k 10,000 250,000 01/01/2023 1/31/2023 100
FARMERST1 Giảm 7% cho đơn hàng từ 499k, đối đa 50k 35,000 499,000 01/01/2023 1/31/2023 100
VM3HP8IHYE Giảm 5% tối đa 300k 300,000 0 01/01/2023 1/31/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/vietmap?t=store
0J1B6VF341 Giảm 8% tối đa 200k 200,000 0 01/01/2023 1/31/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/vietmap?t=store
PITGG5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 170K. 5,000 170,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/pitcare-shop?t=store
PITGG20K Giảm 20K cho đơn hàng từ 800K 20,000 800,000 01/01/2023 1/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/pitcare-shop?t=store
HPP30KT1 Giảm 30K cho đơn hàng 3 triệu 30,000 3,000,000 01/01/2023 1/31/2023 100
HPP50KT1 Giảm 50k cho đơn hàng 6 triệu 50,000 6,000,000 01/01/2023 1/31/2023 100
HPP100KT1 Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 Triệu 100,000 10,000,000 01/01/2023 1/31/2023 100
HPP122KT1 Giảm 122K cho đơn hàng 8 triệu (áp dụng cho 1 số sp) 122,000 8,000,000 01/01/2023 1/31/2023 20
COOC500K Giảm 500k cho đơn 2tr 500,000 2,000,000 01/01/2023 1/31/2023 200
COOCAA100 Giảm 100k cho đơn 500k 100,000 500,000 01/01/2023 1/31/2023 100
80KTSJAN05 Giảm 10% tối đa 80K cho đơn từ 599K 80,000 599,000 01/03/2023 1/31/2023 375
100KTSJAN05 Giảm 100K cho đơn từ 669K 100,000 669,000 01/05/2023 1/31/2023 100
1980HCMT01 Giảm 10K cho đơn từ 149K 10,000 149,000 12/01/2022 2/1/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/1980-books-hcm?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
1980HCMD02 Giảm 15K cho đơn từ 299K 15,000 299,000 12/01/2022 2/1/2023 400 https://tiki.vn/cua-hang/1980-books-hcm?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
GMT310K Giảm 10K cho đơn hàng từ 195K 10,000 195,000 03/01/2022 2/28/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sticker-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
AQR15K Giảm 15K cho đơn hàng từ 459K 15,000 459,000 03/09/2022 2/28/2023 100,000 https://tiki.vn/cua-hang/aquaria?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
AQA10K Giảm 10K cho đơn hàng từ 259K 10,000 259,000 06/04/2022 2/28/2023 100,000 https://tiki.vn/cua-hang/aquaria?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
AQA5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 129K 5,000 129,000 06/04/2022 2/28/2023 100,000 https://tiki.vn/cua-hang/aquaria?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
AQUADEAL5 Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K 9,000 199,000 10/08/2022 2/28/2023 5,000 https://tiki.vn/cua-hang/aquaria?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MISSS12 Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. 11/01/2022 2/28/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sunglasses-hut
MISLA Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K. 11/01/2022 2/28/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sunglasses-hut
MISSS Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu. 11/01/2022 2/28/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sunglasses-hut
SW1212 Giảm 50K cho đơn hàng từ 700K. 11/01/2022 2/28/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sunglasses-hut
ZENDEC20K Giảm 20k cho đh từ 199k 20,000 199,000 12/01/2022 2/28/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/zenbooks-official?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
ZENNOV35 Giảm 35k cho đh từ 299k 35,000 299,000 12/01/2022 2/28/2023 300 https://tiki.vn/cua-hang/zenbooks-official?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
ZENDEC50K Giảm 50k cho đh từ 399k 50,000 399,000 12/01/2022 2/28/2023 150 https://tiki.vn/cua-hang/zenbooks-official?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
ZENDEC10K Giảm 10k cho đh từ 140k 10,000 140,000 12/01/2022 2/28/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/zenbooks-official?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
AGTD5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 179K 5,000 179,000 12/06/2022 2/28/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/angia-trading?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
9HT4C89FVO Giảm 5K đơn 95K 5,000 95,000 01/01/2023 2/28/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/memon
ML15KT11 Giảm 15K đơn 199K 15,000 199,000 01/01/2023 2/28/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/minh-long-book
FRMBDR9IPL Giảm 40k cho đơn hàng từ 800k 40,000 800,000 30/11/2022 2/28/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/wellbeingsg?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
5QNMX1JQNM Giảm 20k cho đơn hàng từ 499k 20,000 499,000 30/11/2022 2/28/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/wellbeingsg?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
6666688 Giảm 50k cho đơn hàng từ 100k 50,000 100,000 27/12/2022 3/8/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/one-day-you-store?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
MGGSS5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 299K. 5,000 299,000 12/01/2022 3/15/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/afast-viet-nam
MISS12 Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. 11/01/2022 3/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sunglasses-hut
AGTD20 Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 99K 4,950 99,000 12/06/2022 3/31/2023 100 https://tiki.vn/cua-hang/angia-trading?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
BSG5K Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K 5,000 149,000 12/28/2022 4/30/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BSG15K Giảm 15K cho đơn hàng từ 449K 15,000 449,000 12/28/2022 4/30/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BSG10K Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K 10,000 299,000 12/28/2022 4/30/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BSG30K Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K 30,000 999,000 12/28/2022 4/30/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
BSG20K Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K 20,000 599,000 12/28/2022 4/30/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/viet-thu-books?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
TKN5T1 Giảm 50k đơn từ 350k 350,000 50,000 05/05/2023 5/5/2023 104
3KK99 Giảm 5K đơn 139K 5,000 139,000 01/01/2023 5/26/2023 500 https://tiki.vn/cua-hang/kavy-official-store
SIEUSALETK Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K. 10,000 399,000 12/01/2022 6/2/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/protec-official
ASIA35K Giảm 8% Tối đa 35K Cho đơn từ 399K 35,000 399,000 01/01/2022 6/15/2023 50
10K375K Giảm 10k cho đơn từ 375k 10,000 375,000 06/23/2022 6/23/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/vinh-khang
5K215K Giảm 5k cho đơn từ 215k 5,000 215,000 06/23/2022 6/23/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/vinh-khang
NSLD2 Giảm 10% tối đa 35k, không giới hạn giá trị đơn hàng 35,000 0 07/07/2022 7/6/2023 90,000,000 https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-lao-dong?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
LGXGIFT5K1 Giảm 5k cho đơn hàng từ 100k 5,000 100,000 09/27/2022 7/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/lecxi?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
LGXGIFT5K2 Giảm 5k cho đơn hàng từ 100k 5,000 100,000 09/27/2022 7/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/lecxi?source_screen=search_suggestion&source_engine=organicc
LGXOS5K Giảm 5k cho đơn hàng từ 100k 5,000 100,000 09/27/2022 7/31/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/lecxi?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
20KT1TKN1 Giảm 20k đơn từ 200k 200,000 20,000 01/01/2023 8/1/2023 387
30KT1TKN1 Giảm 30k đơn từ 300k 300,000 30,000 01/01/2023 8/1/2023 561
40KT1TKN1 Giảm 40k đơn từ 400k 400,000 40,000 01/01/2023 8/1/2023 258
50KT1TKN1 Giảm 50k đơn từ 500k 500,000 50,000 01/01/2023 8/1/2023 206
5TX22 Giảm 5K cho đơn hàng từ 79K 5,000 79,000 10/28/2022 10/25/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/tiecxinh360?t=store
8TX22 Giảm 8K cho đơn hàng từ 149K 8,000 149,000 10/28/2022 10/25/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/tiecxinh360?t=store
10TX22 Giảm 10K cho đơn hàng từ 239K 10,000 239,000 10/28/2022 10/25/2023 200 https://tiki.vn/cua-hang/tiecxinh360?t=store
GM5K2023 Giảm 5K cho đơn hàng từ 135K 5,000 135,000 03/01/2022 12/27/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sticker-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic
GM25K Giảm 25K cho đơn hàng từ 350K 25,000 350,000 03/01/2022 12/27/2023 1,000 https://tiki.vn/cua-hang/sticker-viet-nam?source_screen=search_suggestion&source_engine=organic

Voucher 3/3: Mã AFFBO – Giảm 20K cho đơn từ 99K. HSD: 0H – 23H59 3/3 Mã AFFQUA – Giảm 10% tối đa 68K cho…