shiper bi cuop xe, tieng het xe long

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/nhut-truong-com/2023/12/shiper-bi-cuop-xe-tieng-het-xe-long.wmv

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/nhut-truong-com/2023/12/shiper-bi-cuop-xe-tieng-het-xe-long.wmv