Quảng Nam yêu cầu rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

[ad_1]

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát quỹ đất và đẩy mạnh triển khai phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Tỉnh, ông Trần Anh Tuấn đã có ký văn bản kết luận cuộc họp về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải gắn với Chương trình phát triển nhà ở trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2030 phù hợp kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn 2021-2025.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đang được đầu tư.

Cụ thể gồm: dự án khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty CP Tư vấn nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Điện Bàn), gồm 6 block chung cư với 1.176 căn.

Dự án khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty TNHH Bất động sản châu Âu (Điện Nam Trung, Điện Bàn), gồm nhà ở chung cư và nhà ở liền kề với 469 căn; dự án nhà ở công nhân xã Tam Hiệp (Núi Thành) của Công ty CP Danatol gồm 600 căn. Và dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp chỉ có khu nhà ở của Công ty Panko Tam Thăng (Tam Kỳ) với 200 căn giai đoạn 1 đã được công nhân lao động vào ở.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chủ động và phối hợp với các đơn vị để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để đẩy mạnh triển khai phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng xã hội, người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Trần Anh Tuấn cũng giao Sở Xây dựng triển khai hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, cũng như Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Sở Xây dựng có trách nhiệm khảo sát, học tập các địa phương khác trong công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đúng quy định pháp luật nhằm thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản để triển khai đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp độc lập, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế từng dự án cụ thể; đánh giá làm rõ các nguyên nhân, để đề xuất hướng giải quyết.

Đối với các quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các dự án nhà ở Thương mại đang triển khai, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát cụ thể các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Trường hợp do các chủ đầu tư trực tiếp đầu tư, tham mưu UBND tỉnh  yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm, cam kết thời gian triển khai thực hiện.

Trường hợp đề xuất bàn giao hoặc đã bàn giao về địa phương quản lý, Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để có kế hoạch kêu gọi đầu tư hoặc giao cho địa phương thực hiện các dự án đầu tư bằng hình thức đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án nhà ở thương mại trích vào quỹ để phát triển nhà ở xã hội và lồng ghép với các nguồn vốn khác…[ad_2]

Source link

[ad_1] Tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát quỹ đất và đẩy mạnh triển khai phát triển nhà ở xã…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *