Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị Mỹ Gia

[ad_1]

Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị Mỹ Gia

Khách hàng phản ánh Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam thiếu trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng đã ký kết tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023.

Theo đó, một số người dân liên quan đến dự án Khu đô thị Mỹ Gia phản ánh Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) thiếu trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

Người dân đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của người dân.

Theo Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có những tồn tại, vướng mắc cần phải xử lý trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, huy động vốn… Vì vậy, dẫn đến các dự án thực hiện chậm tiến độ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư, quyền lợi của người dân.

Tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, xử lý, từng bước tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các thủ tục có liên quan để triển khai các dự án.

Nhiều Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Khu đô thị Mỹ Gia đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) vào tháng 1/2017 và các quyết định phê duyệt điều chỉnh vào tháng 4/2017 và tháng 8/2020.

Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện việc xây dựng nhà ở để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở trên các lô đất ở phân lô liền kề theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng, pháp luật có liên quan và các văn bản về chấp thuận đầu tư của tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, dự án Khu đô thị Mỹ Gia hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 6,04ha, trong tổng diện tích dự án 10,81ha.

Diện tích còn lại gồm 0,155ha đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa thống nhất nhận tiền và 4,62ha đang thực hiện các thủ tục có liên quan để phê duyệt phương án bồi thường.

Giải quyết yêu cầu của người dân, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Yêu cầu Công ty Phú Gia Thịnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, phương tiện, thiết bị để đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng; không để người dân tập trung đông người, liên hệ đến các cơ quan chức năng của tỉnh, thị xã Điện Bàn gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước và an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Quang cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 06/3/2023 phải bổ sung, hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan, trình UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam đối với diện tích 6,04ha đã bồi thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục pháp lý, triển khai thi công xây dựng.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, xây dựng phương án giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.

Đối với diện tích 0,155ha người dân chưa thống nhất nhận tiền, UBND thị xã Điện Bàn chủ trì,  vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Đối với diện tích 4,62ha còn lại, UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư. Trong đó, rà soát đối với 06 hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng dự án để đề xuất hướng xử lý, cần thiết điều chỉnh quy hoạch hoặc loại khỏi dự án.

Để giải quyết quyền lợi của người dân có liên quan đến dự án, tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, quyết định việc ra sổ theo block nếu đảm bảo các điều kiện về hạ tầng khung, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư lập thủ tục cấp giấy phép xây dựng, các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tổ chức thi công xây dựng; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tăng cường thông tin về tình trạng pháp lý, điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn tại dự án. Các sở ngành và địa phương tăng cường phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.[ad_2]

Source link

[ad_1] Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị Mỹ Gia Khách hàng phản ánh…