Bạn đang đọc truyện Phù Diêu của tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai. Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn con đường phát triển khác?

DOWNLOAD: AZW3 l EPUB

Leave a Reply

Your email address will not be published