Một số đề xuất DN và người dân về việc giải quyết Khó Khăn Nguồn vốn:

Một số đề xuất DN và người dân về việc giải quyết Khó Khăn Nguồn vốn:
1. Thứ nhất, phải giải quyết được câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu bất động sản. Đối với doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hoặc một số doanh nghiệp có tài sản đảm bảo CP cần đưa ra chương trình hoãn nợ trái phiếu 1 năm kèm các điều kiên. Tất nhiên, không phải tất cả đều được hưởng chính sách này, mà chỉ những nhà phát hành đúng quy định, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu đúng mục đích.
– Bởi nếu không được hoãn trả nợ thì khi đến hạn mà không được thanh toán (chỉ cần 1 ngày vỡ nợ), trái chủ có quyền đưa ra tòa, yêu cầu bồi thường hoặc mở thủ tục phá sản. Để tình trạng này xảy ra hàng loạt sẽ rất bất lợi cho nền kinh tế. Do đó, Chính phủ cần hành động ngay để có thời gian cho doanh nghiệp và thị trường ổn định lại.
Về lâu dài, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần được cải tổ một cách toàn diện, vì sự thoái trào của thị trường là hậu quả của sự phát triển ồ ạt nhưng không vững chắc. Nghị định 65/2022/NĐ-CP có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa đầy đủ, chẳng hạn nên quy định tất cả các doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải xếp hạng tín nhiệm.
2. Thứ hai, về phía ngân hàng, việc cấp thêm room tín dụng hiện khó thực hiện, nếu được cấp thêm thì cũng khó giải ngân bởi doanh nghiệp bất động sản không thuộc đối tượng ưu tiên. Nên, nếu hỗ trợ tín dụng bất động sản thì nên hỗ trợ cho người mua nhà có nhu cầu thực là tốt nhất.
3.Thứ ba, về lãi suất cho vay, mặt bằng chung đưa về mức 12%/năm là hợp lý, chứ hiện nay, một số ngân hàng đang áp lãi suất rất cao, lên tới 16%/năm.
4.Thứ tư, về pháp lý dự án, cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng đối với các dự án, đặc biệt là có chính sách phù hợp cho dự án vướng đất công xen cài. Làm được như vậy sẽ tạo thêm nguồn cung sản phẩm có giá hợp lý cho thị trường.
5. Chính phủ cần có các chính sách vừa kích cầu thị trường, vừa hỗ trợ người mua nhà. Nên có chương trình thiết thực, đưa ra thị trường những bất động sản giá thấp dành cho người có thu nhập thấp….để kích cầu tốt hơn…

Nguồn: link

 

Một số đề xuất DN và người dân về việc giải quyết Khó Khăn Nguồn vốn: 1. Thứ nhất, phải…