Mã giảm giá shopee độc quyền từ Tbooks

Mã giảm giá shopee độc quyền từ Tbooks
Voucher độc quyền từ Đường đua Bá chủ cày đơn:

 Thông tin voucher:

  • Nhập mã AFF44GM1 để giảm 100% tối đa 60K cho đơn từ 450K
  • Nhập mã AFF44GM2 để giảm 100% tối đa 30K cho đơn từ 150K. 
  • Nhập mã AFF44GM3 để giảm 18% tối đa 25K cho đơn từ 99K.
  • Nhập mã AFF44GM4 để giảm 100% tối đa 25K cho đơn từ 99K.
HSD: 0H-23H59 ngày 4.4, thêm lượt sử dụng vào 9H & 12H. Mã áp dụng cho một số shop nhất định (bao gồm shop của QNB). (Số lượt sử dụng voucher có giới hạn).

Voucher độc quyền từ chương trình TTLK dành cho Người bán:

 Thông tin voucher:

  • Nhập mã AFF44UN1 để giảm 10% tối đa 49K cho đơn từ 299K. 
  • Nhập mã AFF44UN2 để giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K. 
  • Nhập mã AFF44UN3 để giảm 100% tối đa 20K cho đơn từ 99K. 
  • Nhập mã AFF44UNFA để giảm 20% tối đa 30K cho đơn từ 99K. 
HSD: 0H-23H59 ngày 4.4, thêm lượt sử dụng vào 9H & 12H. Mã áp dụng cho một số shop nhất định, bao gồm shop của QNB. (Số lượt sử dụng Voucher có giới hạn).
Nhập mã giảm giá tại: shope.ee/89zJQRYjdz

Mã giảm giá shopee độc quyền từ Tbooks Voucher độc quyền từ Đường đua Bá chủ cày đơn: – Thông tin…