Mã giảm giá đối tác Finance Saigon

Mã giảm giá đối tác Finance Saigon

Đơn Vị: Finance Saigon Mã FSAAAA
Cấp 1:
– Mã Giảm Giá: FS0001
– Mã giảm giá 20% khi mua đăng ký mới gói 1 năm
– Hoa Hồng : 35%

Cấp 2:
– Mã Giảm Giá: TFS001, TFS002, TFS003, TFS004,TFS005, TFS006, TFS007, TFS008,TFS009, TFS010
– Mã giảm giá 20% khi mua đăng ký mới gói 1 năm
– Hoa Hồng : 20%

Lưu ý: Cấp 1 nhận thêm 15% đơn hàng từ cấp 2.
Ví dụ: Đơn hàng 1 năm 120.000vnđ, sau giảm giá 96.000. Tổng Hoa hồng chi trả là 35.000vnđ, Cấp 1 nhận 15.000 vnđ, Cấp 2 nhận 20.000 vnđ.

Website: https://www.tbooks.cloud

Link xem báo hoa hồng Tbooks: http://h.nhuttruong.com/TBCFAbaocao
Link tổng hợp bài viết quảng cáo: https://www.facebook.com/TbooksApp
Hỗ trợ: https://www.facebook.com/nhuttruongcom

Mã giảm giá đối tác Finance Saigon Đơn Vị: Finance Saigon Mã FSAAAA Cấp 1: – Mã Giảm Giá: FS0001…