Linh Hồn Không Có – Thích Thông Lạc

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ để mọi người không còn tin một cách mù quáng, lạc hậu như từ xưa cho đến ngày nay.

Linh hồn là một danh từ chỉ cho những trạng thái trừu tượng siêu hình thường xảy ra xung quanh đời sống của con người mà ý thức của con người không thể làm sao hiểu nổi.

Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, các nhà khoa học đã bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức nghiên cứu, truy tìm để xác định và trả lời cho mọi người biết: Linh hồn có hay là không. Nhưng đến ngày nay câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số.

Gần đây có một tác phẩm ra đời với tựa “Một Linh Hồn Có Nhiều Thể Xác” do Bác sĩ Brian L.Weiss tác giả, Vương Thị Minh Tâm chuyển ra chữ Việt. Theo tập sách này chúng tôi nghĩ cần phải chỉnh đốn, vì nó chẳng giúp gì cho tri thức con người biết thêm những điều mới lạ mà chỉ nhai lại tư tưởng của những người lạc hậu, mê tín ngày xưa.

Linh hồn là một vấn đề cần phải được xác định làm sáng tỏ để mọi người không còn tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *