Kích hoạt nhanh window

Bình thường e đăng nhập tk micro là xong , nay tự nhiên cài win đăng nhập thì k tự kích hoạt mà bắt active
Các bác cho em hỏi giờ làm sao để tự nhận bản quyền số ạ
KHông thì các bác hướng dẫn em kích hoạt mới với

vào powershell gõ

Code:
irm https://massgrave.dev/get | iex

làm theo hướng dẫn

Bình thường e đăng nhập tk micro là xong , nay tự nhiên cài win đăng nhập thì k tự…