Hướng dẫn lấy text truyện train AI dịch truyện

Chuyển đổi txt sang epub :
– Dùng ứng dụng calibre
Hướng dẫn lấy text truyện train AI dịch truyện
download: vBooks
1. Lấy tên Trung của truyện: tìm trên Trang chủ (https://chivi.app/) bằng tên tác giả của truyện (Hà Vị Tiên Phàm) => 无敌天帝
2. Search Google tên truyện để tìm nguồn lậu của truyện, với truyện từ Qidian thường sẽ là web uukanshu, 69shu.
Truyện này ở Fanqie => Vào Vbook => Ext Fanqie => Tìm truyện => Tải truyện
3. Xuất truyện ra txt (để dùng tính năng này cần nâng lên premium ở Vbook)
——–
Nguồn: voz

Chuyển đổi txt sang epub : – Dùng ứng dụng calibre Hướng dẫn lấy text truyện train AI dịch truyện…