Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu hôm thứ Hai đã ra lệnh cho Europol xóa một lượng lớn dữ liệu cá nhân mà nó thu được liên quan đến các cá nhân không có liên hệ nào được chứng minh với hoạt động tội phạm.

“Các tập dữ liệu cũ hơn sáu tháng chưa trải qua quá trình Phân loại đối tượng dữ liệu này phải bị xóa”, Giám sát viên bảo vệ dữ liệu châu Âu (EDPS) nói trong một tuyên bố báo chí. “Điều này có nghĩa là Europol sẽ không còn được phép lưu giữ dữ liệu về những người không có liên quan đến tội phạm hoặc hoạt động tội phạm trong thời gian dài mà không có thời hạn ấn định.”

Sao lưu GitHub tự động

Cuộc điều tra của EDPS về việc xử lý dữ liệu nhạy cảm của Europol bắt đầu vào tháng 4 năm 2019, với cơ quan chức năng lưu ý rằng việc lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu mà không có Phân loại đối tượng dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cá nhân và dẫn đến việc giám sát hàng loạt. Bộ nhớ đệm được cho là chứa ít nhất bốn petabyte, theo cho The Guardian.

Ngoài ra, phán quyết cũng áp đặt thời hạn lưu giữ sáu tháng để lọc và trích xuất dữ liệu cá nhân, ngoài việc cho cơ quan thực thi pháp luật xuyên biên giới một năm để tuân thủ và xem xét cơ sở dữ liệu của họ để có thể xóa bất kỳ thông tin nào không được. liên quan đến một cuộc điều tra tội phạm.

“Khoảng thời gian sáu tháng để phân tích trước và lọc các bộ dữ liệu lớn sẽ cho phép Europol đáp ứng nhu cầu hoạt động của các Quốc gia thành viên EU dựa vào Europol để được hỗ trợ kỹ thuật và phân tích, đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với quyền và tự do của các cá nhân”, Wojciech Wiewiórowski của EDPS cho biết.

Chúng tôi đã liên hệ với Europol để nhận xét thêm và chúng tôi sẽ cập nhật câu chuyện khi có phản hồi.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published