LỜI NÓI ĐẦU
MẠNG WIRELESS LAN ngày nay được sử dụng rộng rãi tại công sở, trường
học, bệnh viện, công ty, hộ gia đình do tính tiện lợi của nó. Tuy nhiên do bản chất
mạng dựa trên sóng radio và luôn luôn broadcast nên nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy
cơ bảo mật. Trong loạt bài này tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình và một số cách kiểm
tra độ an toàn của một mạng Wireless:

  1. Cấu Hình Router Wireless Access Point
  2. Sử Dụng Công Cụ Thu Thập Thông Tin
  3. Sử Dụng Aircrack-Ng Crack Wep Key
  4. Sử Dụng Aircrack-Ng Crack Wpa Key
  5. Cấu Hình Wpa Enterprise Sử Dụng Local Radius
  6. Cấu Hình Wpa Enterpise Sử Dụng Radius Server Nowiressecurity.Com
  7. Cấu Hình Fake-Ap Và Ssl-Strip
  8. Install Freeradius Username Và Password Local

http://www.fshare.vn/file/DYHAO9ZYJKYS

Leave a Reply

Your email address will not be published