Đà Nẵng yêu cầu chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

[ad_1]

Đà Nẵng xác định giá đất sát với giá giao dịch thực tế để chống thất thu thuế

Đà Nẵng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để xác định giá đất.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo và chủ động thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo công văn này, Thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức xây dựng, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định, tham mưu UBND thành phố ban hành bảng giá đất theo quy định. Đồng thời, thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu Thành phố xác định giá đất cụ thể, sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính tổ chức xây dựng, tham mưu UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm theo quy định.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng tính đến ngày 20/8 đạt 16.650 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số, tăng 21% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 13.018 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một số khoản thu có mức tăng thu khá cao, điển hình như các khoản thu về nhà, đất tăng 77,9%, thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 30,8%.

Cũng theo Cục Thống kê Đà Nẵng, nhờ chủ trương thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa chủ lực, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Trong 8 tháng năm 2022, khoản thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 3.415 tỷ đồng đã đóng góp tích cực cho mức tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.[ad_2]

Source link

[ad_1] Đà Nẵng xác định giá đất sát với giá giao dịch thực tế để chống thất thu thuế Đà…