Một nghiên cứu về 16 thư viện phân tích cú pháp Uniform Resource Locator (URL) khác nhau đã phát hiện ra những mâu thuẫn và nhầm lẫn có thể bị lợi dụng để bỏ qua xác thực và mở ra cánh cửa cho một loạt các vectơ tấn công. Trong một phân tích sâu do các công ty an ninh mạng Claroty và Synk đồng thực hiện, tám lỗ hổng bảo mật đã được xác định trong nhiều thư viện của bên thứ ba được viết bằng C,Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published