python

Backblaze là gì ? Hướng dẫn sữ dụng cơ bản backblaze với python.

Backblaze là gì ?

Backblaze là một dịch vụ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ lưu trữ và sao lưu dữ liệu cho cá nhân và doanh nghiệp. Nó cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu trên máy chủ đám mây của Backblaze và truy cập dữ liệu đó từ bất kỳ nơi để tiết kiệm không gian lưu trữ trên máy tính cá nhân của họ. Backblaze cung cấp các gói dịch vụ lưu trữ với dung lượng lưu trữ khác nhau và giá cước linh hoạt cho phù hợp với nhu cầu của người dùng. Nó còn cung cấp các tính năng sao lưu tự động, quản lý phiên bản và bảo mật dữ liệu. Backblaze là một lựa chọn tuyệt vời cho việc lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn và tiện dụng.

Hướng dẫn sữ dụng cơ bản backblaze với python.

python

Để kết nối đến dịch vụ lưu trữ đám mây của Backblaze bằng Python, bạn có thể sử dụng thư viện Backblaze B2. Để cài đặt thư viện này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

pip install backblaze-b2

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần cung cấp cho thư viện thông tin về tài khoản Backblaze của bạn, bao gồm applicationKeyId và applicationKey. Bạn có thể tạo chúng tại trang quản lý tài khoản của Backblaze.

Sau khi cung cấp thông tin tài khoản, bạn có thể sử dụng các hàm của thư viện để thực hiện các thao tác với tài nguyên lưu trữ trên Backblaze, chẳng hạn như tải lên, tải xuống, xóa và lấy thông tin về tài nguyên.

Ví dụ về việc kết nối tài khoản:

from backblaze_b2 import BackblazeB2

b2 = BackblazeB2({
  "account_id": "your_account_id",
  "application_key": "your_application_key"
})

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể sử dụng các hàm của thư viện để thao tác với tài nguyên lưu trữ trên Backblaze.

Chú ý: Tài khoản và application_key là thông tin riêng tư cần được bảo mật, đừng share chúng với người khác.

Sau khi kết nối thành công tài khoản Backblaze, bạn có thể sử dụng các hàm của thư viện để thực hiện các thao tác với tài nguyên lưu trữ trên Backblaze, chẳng hạn như:

 • Tải lên tài nguyên:
with open("file_to_upload.txt", "rb") as f:
  file_data = f.read()

b2.upload_file("my_bucket_id", "file_to_upload.txt", file_data)
 • Tải xuống tài nguyên:
file_data = b2.download_file_by_name("my_bucket_id", "file_to_download.txt")

with open("file_to_download.txt", "wb") as f:
  f.write(file_data)
 • Xóa tài nguyên:
b2.delete_file_version("file_id", "file_name")
 • Lấy thông tin về tài nguyên:
file_info = b2.get_file_info("file_id")

Các hàm này chỉ là ví dụ cơ bản và thư viện Backblaze B2 cung cấp nhiều hàm khác cho việc quản lý tài nguyên lưu trữ trên Backblaze. Chỉ cần tham khảo tài liệu về thư viện để biết thêm chi tiết về các hàm và cách sử dụng chúng.

Backblaze là gì ? Backblaze là một dịch vụ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ lưu trữ và…