Tác giả: Nhựt Trường Com

VOUCHER Shopee TỪ NGÀY 17/10 – 20/10

 VOUCHER Shopee TỪ NGÀY 17/10 – 20/10:   – Voucher 0H – 23H59 17/10 (Ngành hàng sắc đẹp)  Mã AFFOG87– Giảm 20% tối…

Xem Tiếp

Hướng dẫn thuê gpu train model ai

Chào mọi người,  anh em vọc SD nói riêng và AI nói chung. Mình xin viết bài hướng dẫn anh…

Xem Tiếp

LANGUAGE TRANSLATION WITH NN.TRANSFORMER AND TORCHTEXT

This tutorial shows: How to train a translation model from scratch using Transformer. Use torchtext library to access Multi30k dataset to train…

Xem Tiếp

Hướng dẫn lấy text truyện train AI dịch truyện

Chuyển đổi txt sang epub : – Dùng ứng dụng calibre Hướng dẫn lấy text truyện train AI dịch truyện…

Xem Tiếp

BLEU – Phép đo trong dịch máy

BLEU là viết tắt của Bilingual Evaluation Understudy, là phương pháp đánh giá một bản dịch dựa trên các bản…

Xem Tiếp

[ AI Update ][ AI Tạo Ảnh ][ DALL-E 3 kill Midjourney và Stable Diffusion ? ]

[ AI Update ][ AI Tạo Ảnh ][ DALL-E 3 kill Midjourney và Stable Diffusion ? ] OpenAI công bố…

Xem Tiếp