Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall - Phần 1

Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall - Phần 1

Với sự phát triển của các dịch vụ tấn công DDoS (DDoS for Hire) như hiện nay, chỉ với một chi  phí nhỏ, bất kỳ ai cũng có thể triển khai một cuộc tấn công DDoS để triệt hạ mục tiêu với các phương thức tấn công được weaponized mà không cần hiểu biết nhiều về kỹ thuật.

Tấn công thì đơn giản nhưng việc chống tấn công DDoS thì hết sức phức tạp, đỏi hỏi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Phần lớn khi bị tấn công đều được khuyên đưa website chạy qua CloudFlare để chặn DDoS. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đưa qua CloudFlare cũng hiệu quả, và các công cụ tấn công DDoS hiện nay đều được tích hợp phương thức để bypass CloudFlare. Trong loạt bài viết này, Vietnix sẽ chia sẻ về:

 • Cách thức hoạt động của CloudFlare
 • Vì sao CloudFlare bị bypass?
 • Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall

Cơ chế hoạt động của CloudFlare

CloudFlare là một Reverse Proxy đứng giữa người dùng (User) và Server chạy website của bạn (được gọi là Backend hoặc Origin Server), hoạt động ở Layer 7 (Application Layer). Các request của User sẽ được web server của CloudFlare tiếp nhận, phân tích và xử lý. Nếu CloudFlare cho rằng request đó là hợp lệ thì CloudFlare sẽ kết nối về Backend để lấy data và trả kết quả (response) về cho người dùng. Do đó:

 • Chỉ các HTTP request hợp lệ mới được đẩy về backend, nghĩa là User (hoặc botnet) phải tạo được HTTP request (hoàn thành được 3 Way Handshake, tạo được ESTABLISHED socket) gửi đến CloudFlare.
 • Do CloudFlare là đối tượng thực hiện kết nối với Backend để lấy data nên ở phía Backend, source IP của các kết nối là IP của CloudFlare chứ không phải IP của User (hoặc botnet). Vậy nên, các network firewall hoạt động ở Layer 3 & Layer 4 (ví dụ iptables) ở phía backend không có tác dụng trong quá trình chống DDoS nếu server của bạn nằm sau CloudFlare.
Chống DDoS Bypass CloudFlare bằng CSF
IP nhận được phía Backend là IP của CloudFlare
 • Nếu bạn đang bị tấn công DDoS ở tầng Network (UDP Flood, SYN Flood …) trực tiếp vào IP của Backend thì việc chuyển domain qua CloudFlare không giải quyết được vấn đề, trừ khi bạn đổi IP mới cho Backend và giữ bí mật được IP này.
 • Các tấn công DDoS ở tầng Network vào IP của CloudFlare hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Backend vì chúng chưa lên đến tầng Application và chưa tạo được HTTP request hợp lệ.

Xem thêm: CloudFlare là gì & Cách hoạt động của CloudFlare

Cách DDoS bypass CloudFlare

Mặc định, CloudFlare không cache HTML mà chỉ cache các static content, trừ khi chúng ta setup Page Rule để “Cache Everything”. Nếu chưa setup page rule, các request DDoS do botnet gửi lên sẽ được CloudFlare đẩy toàn bộ về Backend.

Cache Everything kết hợp các thông số như: zone_id, scheme, hostname, request_uri làm cache_key.

Ví dụ: có ta có URL “https://vietnix.vn/?fbclid=IwAR0nKKu3“, giá trị tương ứng của các biến sẽ như sau:

 • $scheme – https
 • $hostname – vietnix.vn
 • $uri – /
 • $is_args – ?
 • $args – fbclid=IwAR0nKKu3
 • $request_uri – /?fbclid=IwAR0nKKu3
 • zone_id là 1 giá do CloudFlare định danh cho mỗi domain, giá trị này được lấy trên CloudFlare (thông qua web hoặc API).
 => cache key = md5sum($zone_id:$scheme://$hostname$request_uri) = md5sum(123abc:https://vietnix.vn/?fbclid=IwAR0nKKu3) = 258580a80ba7e32b9c46dad524877118

CloudFlare sử dụng Nginx làm nền tảng để phát triển web server của họ, do đó, ta có thể xem cơ chế xử lý cache của CloudFlare tương tự như Nginx. cache_key sẽ được hash (md5sum) thành một string dùng để phân biệt các cache entry với nhau. Nếu 2 request có cùng 1 kết quả hash thì sẽ được phục vụ từ cùng 1 file cache. Trường hợp file cache chưa tồn tại (cache MISS) thì CloudFlare sẽ request về Backend để lấy data.

Xem thêm: Cơ chế hoạt động & Hướng dẫn cấu hình NGINX cache

Mục tiêu DDoS bypass CloudFlare là đẩy càng nhiều request về Backend càng tốt để làm quá tải nó. Bằng cách làm cho kết quả hash giữa các request khác nhau sẽ gây ra tình trạng cache MISS và các request sẽ được đẩy hết về backend.

Nhìn lại cấu trúc cache key mặc định của CloudFlare, các tham số như zone_id, hostname là cố định, scheme thì chỉ có 2 lựa chọn http hoặc https, biến còn lại request_uri bao gồm URI + Query String, cả 2 tham số này đều dễ dàng bị thay đổi bởi User. Bằng việc Random URI hoặc Query String, hệ thống cache của CloudFlare sẽ bị bypass. CloudFlare cho phép chúng ta custom cache key (sử dụng $uri làm key, bỏ qua $query_string) nhưng tính năng này chỉ available cho các khách hàng sử dụng gói Enterprise (giá 200$/tháng).

Các phương thức bypass CloudFlare được sử dụng phổ biến hiện nay

 • Random URL: các attacker sẽ gửi lượng lớn request với các URL random để bypass cache. Về phía backend, tuy các URL này sẽ không hợp lệ và trả về 404, nhưng để xác định URL không tồn tại, mã nguồn cũng tốn tài nguyên để xử lý, truy vấn database (đặc biệt với các mã nguồn sử dụng route controller như wordpress…). Hơn nữa, nếu giao diện trang 404 của mã nguồn có liên quan đến các thông tin cần truy vấn trong database sẽ nhanh chóng làm máy chủ quá tải.
DDoS bypass CloudFlare – Random URL
 • Random Query String: cách thường được dùng nhất do độ hiệu quả cao. Attacker sẽ gửi request đến các URL hợp lệ và kèm theo random Query String. Việc random Query String thường không ảnh hưởng đến kết quả load trang (nhất là trang chủ), nhưng nó giúp bypass hoàn toàn hệ thống cache của CF, kèm theo việc Backend phải xử lý một page hợp lệ.
DDoS bypass CloudFlare – Random Query String
 • HTTP POST method: các POST request sẽ được đẩy về backend hoàn toàn vì mặc định không cache POST method. Có thể kết hợp thêm random URL + random Query String
DDoS bypass CloudFlare – POST method
 • Botnet có khả năng solve js challange: cách này phụ thuộc vào tính năng của botnet hoặc công cụ/dịch vụ DDoS nơi attacker sử dụng. Các botnet này có khả năng xử lý JS challenge của CloudFlare, qua đó, CloudFlare xem chúng là những người dùng hợp lệ và cho vào hệ thống.
 • DDoS bypass CloudFlare low rate: sử dụng botnet với tần số trên mỗi botnet thấp để bypass WAF và rate limit.
 • DDoS bằng cách GET static content có dung lượng lớn kết hợp random query string để bypass cache CF, mục tiêu làm tiêu hao Bandwidth phía Backend Server.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, để tạo được request, các botnet phải thành công trong quá trình thiết lập kết nối ở tầng Network (qua được quá trình bắt tay 3 bước), và chỉ có những client thực sự – có real IP – không phải spoofed IP mới qua được bước này (mình sẽ có 1 bài chi tiết nói về vấn đề này, nó quan trọng vì sẽ quyết định cách tiếp cận chống DDoS của chúng ta). Vậy nên, số lượng IP của botnet là hữu hạn, hướng tiếp cận của chúng ta là xác định các IP của botnet đưa chúng vào Firewall. Khi DDoS bypass CloudFlare, muốn đánh sập backend, các botnet cần tạo ra tần số đủ lớn, vượt qua khỏi khả năng chịu tải của backend:

 • Nếu botnet đủ lớn, để đạt được tần số mong muốn, kẻ tấn công sẽ chỉ cần rate (tần số) request trên mỗi IP botnet thấp.
 • Nếu botnet ít, chúng sẽ cần tần số request trên mỗi IP cao.

Đây là cơ sở quan trọng nhất để chúng ta xác định đâu là botnet và đâu là người dùng hợp lệ: rate limit

Một mindset cực kỳ quan trọng mà Hưng đã đúc kết qua gần 10 năm chống lại hàng ngàn cuộc tấn công DDoS mà các bạn khi mới tiếp cận thường mắc phải: Chúng ta không cần chặn 100% botnet, mục tiêu cuối cùng là giữ server hoạt động ổn định và phục vụ người dùng hợp lệ một cách bình thường. Do đó, không cần phải siết quá chặt để dẫn đến chặn nhầm người dùng thật, ảnh hưởng đến trải nghiệm. Nếu để lọt một vài botnet có tần số thấp và truy cập của chúng không đủ sức gây ảnh hưởng đến server thì không nhất thiết phải tìm cách chặn, hãy kệ chúng!

Rate Limit cho server nằm sau CloudFlare

Rate limit giúp kiểm soát tần số truy cập của mỗi IP vào server, nếu tần số truy cập lớn hơn quy định thì truy cập đó sẽ bị từ chối và bị ghi log lại. Do web server sẽ tính toán tần số truy cập dựa trên IP nên yêu cầu web server phải nhận biết được IP thật của người dùng. 

Quan trọng: đọc kỹ bài viết này để nắm rõ cơ chế hoạt động của Nginx Rate Limiting, chuẩn bị sẵn sàng cho phần cấu hình backend ở Phần 2 của bài viết: Cơ chế hoạt động & Hướng dẫn cấu hình NGINX rate limit

Với trường hợp web server nằm sau CloudFlare, các kết nối backend nhận thấy đều mang source IP của CloudFlare nên không thể áp dụng rate limit lên các IP này. Vị trí tuyệt vời để triển khai rate limit trong mô hình này tất nhiên là CloudFlare, và tin buồn là tính năng này không miễn phí (of course :D)

Nhưng đừng lo, nếu backend sử dụng Nginx ta sẽ tự triển khai tính năng này. module http_realip sẽ thay thế IP của CloudFlare ở web server (biến $remote_addr) thành IP của client và giúp các module khác hoạt động dựa trên biến $remote_addr (module allow/deny ip, log …) sẽ hoạt động chính xác như thể server đang kết nối trực tiếp với client, bao gồm module rate_limit.

Lưu ý: module trên chỉ có tác dụng đối với logic của Nginx, đối với các ứng dụng khác hoặc ở tầng network thì kết nối vẫn mang source IP của CloudFlare. Vậy làm thế nào để kết hợp CSF – một network Firewall hoạt động ở Layer 3, 4 với CloudFlare để chống tấn công DDoS? Đáp án sẽ có ở phần 2 của bài viết.

Lời kết

Phần 1 chủ yếu tập trung về lý thuyết và hướng tiếp cận để chống DDoS bypass CloudFlare. Phần 2 của bài viết mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình ở backend. Phần 3 sẽ là những kỹ thuật nâng cao, tool tự động hóa và các cấu hình tối ưu cần thực hiện trên CloudFlare.

Hãy tham gia room Telegram Quản Trị Linux tại https://t.me/quantrilinux để cập nhật những chia sẻ và bài viết mới nhất!

Nguồn: https://blog.vietnix.vn/chong-ddos-bypass-cloudflare-bang-csf-p1.html?fbclid=IwAR2pAK2PVUEsfeAm9-AABgnCGIjHn0PUGz5F3WqcttaieaTYmQU-wZnAToE

COMMENTS

Tên

.:: Connect Trojan ::.,111,.htaccess,2,0-day,3,10000+ Latest Carding Dorks 2020 and 2021,1,2017,2,Add-on,16,Affiliate,1,Anotador,1,AutoIT,17,BackDoor,1,Bán Sách,13,banhangonline,1,Bảo Mật,216,Bất Động Sản Tại Tiền Giang,5,Bestsellers,13,Binder,1,blog,31,Blogger,4,Blogger Template,1,Botnet,3,Brute,1,Bug Bounty,1,Bypass,11,camera,1,ceh,1,Châu Tinh Trì,2,Checked,6,Chrome,21,Code,5,coin hive,1,Coin-Hive,2,CoinHive,1,Connect Trojan,342,Connect Trojan ::.,1,Cổ Tích,2,Crack,3,Crypto,5,CSRF,5,CSS,2,Cuộc Sống,1,Dau tu,8,DDoS,6,Designer,1,Dich vụ,1,DNS,4,Download,2,du-an,3,DVD LUMION Tiếng Việt của anh Dũng Già Pro,1,Đam Mỹ,1,điện,1,Đồ Họa,215,Đô Thị,16,e11.me,1,ebook,19,ebook free,296,eBook Phệ Hồn Nghịch Thiên,1,eBook Thịnh Thế Địch Phi,1,Encrypt,1,Encryption,1,epub,76,epub [Tiên hiệp],1,ET-Logger,1,exploit,23,Exploitation,1,Extractor,2,facebook,69,FireFox,15,Flood,2,Forensic,7,full prc,2,game,177,Gerador,3,Gerenciador,1,Get Root,3,GHDB,3,Giả Tưởng,1,giaitri,1,Google,15,H&Y Shop,2,Hacker,3,Hacking,16,Hacking and Security,6,Hacking Tools,36,Hành Động,3,He Thong Site Phim,25,Hijacking,6,Hình Sự,1,hivecoin.hive coin,1,Hỏi Xoáy Đáp Xoay Trên VTV3,1,HTML,1,https,1,Huyền Ảo,92,Hướng dẫn Internet cơ bản,1,IFTTT,703,Imgur,2,Infographic,1,Information Disclosure,1,Internet Explorer,3,IT News,39,J2TeaM,29,J2TeaM Tools,9,JavaScript,6,Javascript Injection,3,Juno_okyo's Blog,23,Khóa Học,61,Khóa Học kiếm tiền online với accesstrade,5,khoá học miễn phí,28,Khóa học Photoshop,19,Khóa học sử dụng mã độc và phòng chống mã độc,2,Khoa Huyễn,6,khuyến mãi,16,kiemhiep,9,Kiếm Hiệp,20,Kiếm Tiền MMO,40,kiếm tiền rút gọn link,1,KilerRat,1,Kinh Dị,24,Kinh Dị - Ma,4,Kinh Doanh,73,kinhdi,1,kinhdoanh,5,KRACK Attacks,1,Lãng mạn,1,lazada,1,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,Lập trình,2,Lịch Sử,5,Linux,1,Local Attack,2,Logins/Cadastro,1,Lỗi Web,1,Lược Sử Hacker,2,Mã Giảm Giá,2,Mã Hóa,48,Malware,3,Master-Code,31,Máy Tính,1,Metasploit,2,Microsoft,4,mobile hacking,2,monero,1,Movie,25,MySQL,1,NEW PRODUCTS,19,NGHỆ THUẬT ẨN MÌNH,13,ngontinh,10,Ngôn Tình,151,nhà đất,1,Nhà Đất Gò Công,1,Nhân Vật Lịch Sử,2,Nhật Bản,1,Nhựt Trường Group,1,NjRat,5,Nước,1,open redirect,1,Oracle,1,Path Disclosure,2,pdf,76,Pen-Test,6,Pentest Box,9,Phan mem Internet,1,phanmem,23,phanmemdienthoai,3,phanmemmaytinh,10,phần mềm,12,Phim 18,2,Phim 2012,1,Phim 3D,1,Phim Âm Nhạc,2,Phim Bộ,39,Phim Chiến Tranh,5,Phim Dã Sử - Cổ Trang,6,Phim Đài Loan,6,Phim Đề Cử,4,Phim Hài Hước,26,Phim Hàn Quốc,33,Phim HD Chất Lượng Cao,5,Phim Hoạt Hình,2,Phim Hot,1,Phim Hồng Kông,20,Phim HQ,2,Phim Kinh Dị,8,Phim lẻ,4,Phim Mới 2011,2,Phim Mới 2012,1,Phim Mới 2015,1,Phim Nhật Bản,4,Phim SD,3,Phim Thái Lan,6,Phim Thần Thoại,4,Phim Tình Cảm,35,Phim Trung Quốc,37,Phim Truyền Hình,19,Phim Viễn Tưởng,1,Phim Võ Thuật,36,Phim Xã Hội Đen,1,Phishing,5,PHP,16,Plugin,1,Port,1,post mẫu,1,prc,77,Programming,15,Python,1,Quảng Cáo,1,rat,457,Recovery,3,Remote Code Execution,1,Remote Desktop,1,Reverse Engineering,6,review,3,rút gọn link,1,sach,49,Sách,42,Sách Nghệ Thuật Sống,12,sách nói,1,Sách Tâm Linh,1,Sách Tiếng Anh,2,sachiep,2,sachnoi,1,Sản Phẩm,1,Sắc Hiệp,16,Scam,1,Scanner,10,Security,66,SEO,5,share,1,Shell,5,shop,18,Social Engineering,4,Software,22,Source Unity,1,SQL injection,21,Sức Khỏe,1,Symlink,3,Tài Chính,1,Tài chính cá nhân,2,Tài Liệu,1,Tản mạn,7,Taudio,2,Tâm lý xã hội,1,tấn công,1,Testador,1,Thái Lan,2,Tham Khảo,3,thamkhao,11,them,1,Thiệp Cưới,1,Thiết Kế Web,34,Thời Trang,2,Thủ Thuật Hacking,53,Thuyết Minh,1,tienhiep,5,Tiên Hiệp,123,Tiểu Thuyết,94,tiki,3,TIL,8,Tin Tức,55,Tips,39,tool,3,Tool Hack,14,Tools,9,Tổng Hợp,1,Tricks,26,Trinh thám,1,trojan original,48,Trọng sinh,11,Trộm mộ,1,Trung Quốc,1,Truyện,3,Trương Định,110,Tu Chân,2,TUTORIALS,124,Twitter,1,Ung_Dung,4,Upload,1,usb,1,vanhoc,11,văn học,6,vBulletin,7,video,16,Vietsub,1,Việt Nam,4,Virus,4,Võ Thuật,3,Võng Du,5,Vulnerability,19,Web Developer,15,webmau,5,WHMCS,3,WiFi,2,wiki lỗi máy tinh,1,wiki lỗi NTG,3,Windows,12,WordPress,43,Write-up,11,XSS,16,Yahoo,1,yeah1offer,1,youtube,11,
ltr
item
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí: Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall - Phần 1
Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall - Phần 1
Hướng dẫn chống DDoS bypass CloudFlare bằng CSF Firewall - Phần 1
https://blog.vietnix.vn/wp-content/uploads/2021/03/Sodo-01-1024x538.jpg
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí
https://www.nhuttruong.com/2021/04/huong-dan-chong-ddos-bypass-cloudflare.html
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/2021/04/huong-dan-chong-ddos-bypass-cloudflare.html
true
7607280272436897486
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content