[CMTK] Giới thiệu công cụ pwntools

Gửi tới các bạn video giới thiệu về pwntools - một CTF-framework phổ biển trong giới pwner.
Video gồm các phần như sau:
  • Khai thác một bài CTF làm ví dụ, bằng cách không sử dụng pwntools.
  • Khai thác bài trên bằng pwntools.
    • Giới thiệu cách cài đặt, môi trường.
    • Khai thác
=> Qua đó so sánh được lợi ích của công cụ này...
Video:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn