Tấn công Window bằng PowerShell attack

Msf> use exploit / windows / misc / hta_serverMô-đun này lưu trữ một Ứng dụng HTML (HTA) khi mở sẽ chạy một payload thông qua Powershell. Khi người dùng điều hướng đến tệp HTA, họ sẽ được nhắc nhở bởi IE hai lần trước khi tải trọng được thực hiện.
Screenshot-from-2016-11-04-14-03-28

BẢN GIỚI THIỆU

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn