Vinh hoa phú quý - A Đậu

Tóm tắt:

Tối hôm qua bị vợ  hỏi : ” Nếu anh xuyên qua cổ đại thành nữ tử, anh sẽ làm gì ? “

Ta đáp : “Thích ứng xã hội, dung nhập cuộc sống.”

Hỏi tiếp :  ” Cũng có thể thích ứng việc sinh đứa nhỏ?”

Đáp:  “Đương nhiên, vì sống sót như thế nào cũng chịu được. Đừng tưởng rằng chỉ  có nữ  nhân mới thích ứng tốt!”

Lại hỏi:  “Ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở hữu một chồng thì sao? “

Đáp: “Đáp án giống như trên, sinh lý đều có thể nhẫn nại nói chi là tâm lý. Yêu trúng ngựa đực cổ đại  đó là bản thân tự tìm tội chịu, có phú quý hưởng luôn tốt hơn , không cần giống đời này chỉ  làm trâu làm ngựa.”

Ai ngờ ta thực sự  bị xuyên qua.


Download (Link Box): Vinh hoa phú quý

Download (Link MediaFire): Vinh hoa phú quý

Download (Link Dropbox): Vinh hoa phú quý

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn