[Tutorial] Bypass Folder Defence by using "Force copy" methodÁp dụng được với một số phần mềm bảo vệ thư mục, tệp tin.

Công cụ sử dụng: PowerTool - a free anti-virus&rootkit utility.

Download: http://link5s.com/juD

Bằng cách sử dụng phương pháp "Force copy" của PowerTool, chúng ta có thể lấy được dữ liệu đã được bảo vệ ra một thư mục "không được bảo vệ" để truy cập và sử dụng bình thường!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn