[War Game 2014] Test Programming and Hacking Skills

http://i.imgur.com/N8FQEcW.jpg

Xin chào, war game đã trở lại!

Luật chơi lần này sẽ khác, ít gợi ý hơn, khó hơn, đòi hỏi kỹ năng nhiều hơn phiên bản War Game 2013.

Trong phiên bản 2014, sẽ không còn là "Test Hacking Skills" nữa mà đòi hỏi bạn phải có kỹ năng về cả lập trình cũng như yêu cầu tư duy nhiều hơn để vượt qua từng Level.

Tham gia ngay: http://j2team-war.ghostclub.info/


Read More

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn