Thuận Minh C444 - Đặc Biệt Bạch

Thuận Minh Prc C444

Truyện nói về thời Sùng Trinh, nhân vật chính là Lý Mạnh xuyên qua quay về năm thứ năm Sùng Trinh.

Bằng hai bàn tay của mình, Lý Mạnh đã làm nên sự nghiệp, gây dựng nên một mảng đất trời riêng của mình.

Download (Link Box): Thuận Minh Prc C444

Download (Link MediaFire): Thuận Minh Prc C444

Download (Link Dropbox): Thuận Minh Prc C444

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn