Cuồng Đồ Tu Tiên C190 - Vương Tiểu Mạn

Cuồng Đồ Tu Tiên C190


Truyện thuộc thể loại hài hước dựa trên trụ cột tu luyện, nhân vân chính xuất phát từ tên lưu manh nhưng là "lưu manh phải có văn hóa của lưu manh" - trích lời nvc. NVC không phải đùng một cái trở thành siêu nhân mà phải trải qua nhiều gian khổ đi lên. Tác giả viết chắc tay, tình tiết hợp lý có nhiều điểm mới lạ. Đặc biệt mỹ như nhiều như mây.


Download (Link Box): 

Download (Link MediaFire): Cuồng Đồ Tu Tiên C190

Download (Link Dropbox): 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn