Clickjacking: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Clickjacking là một loại hình tấn công liên quan trực tiếp với người dùng và không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của người dùng. Theo nghĩa nào đó, Clickjacking một kỹ thuật nhằm đánh cắp các “cú click” của người dùng.

Read More

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn